Usposabljanja za pedagoške delavce

Pedagoški in strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih se vsakodnevno srečujete z izzivi poučevanja, reševanja vzgojnih težav in vzpostavljanja dobrih odnosov z vsemi vključenimi (učenci, starši, sodelavci in vodstvom). Da bi vam olajšali vaše delo, vam omogočili spoznavanje drugačnih pristopov, razvijanje novih idej ter vam ob tem ponudili možnost izmenjave izkušenj, smo pripravili različna usposabljanja namenjena prav vam.
© Much d.o.o. 2007-2016. Vse pravice pridržane.